Bedrijvenpark Kraaiven is een onderdeel van

Informatie

De doelstelling is om energie als focus in te brengen bij de bedrijven op bestaande bedrijven-terreinen. Daartoe is momenteel een projectstructuur ingericht. Voor de aanpak is door MOED (Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) een model ontwikkelt om bedrijven te helpen bij het nemen van energiemaatregelen. Toepassing van dtit model is in 2012 gestart op het bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg. Inmiddels wordt het ook op andere bedrijventerreinen in Midden-Brabant uitgevoerd. Voor zowel de aanpak op Kraaiven als ook op andere middenbrabantse bedrijventerreinen zijn green deals getekend.

Voor Kraaiven betreft het een samenwerking tussen enerzijds: BORT Kraaiven (Bedrijken Overleg Regio Tilburg), Stinchting Parkmanagement, Gemeente Tilburg en MOED en anderzijds MOED en MKB Nederland. Beide samenwerkingen zijn gelabeld als lokale Green Deals onder de naam KraaivEnergie. MOED brengt in deze samenwerking een systematiek, die bedrijven ondersteunt bij het identificeren van energie-efficiencyopties, duurzame energie en mogelijke financiering van investeringen door middel van een ESCO constructie. Zie ook het KraaivEnergie Menu hieronder.

Ook een groepsgewijze energieaanpak behoort tot de mogelijkheden, zoals het onderling uitwisselen van warmte of het gezamenlijke opwekken van duurzame energie.

De systematiek heeft tot doel om:

  1. energie-efficiency en duurzame opties in kaart te brengen (SCAN)
  2. keuzes af te stemmen met de betrokken bedrijven
  3. implementatie te bewerkstelligen voor einde 2013
  4. barrières in kaart te brengen, die implementatie in de weg staan
  5. Over 3 en 4 aan MKB Nederland te rapporteren, zodat er generiek beleid kan worden ontwikkeld voor de doelgroep.

De aanpak is in Tilburg zeer succesvol gebleken. Inmiddels hebben zich meer dan 30 bedrijven aangemeld. MKB Nederland heeft besloten om met MOED een 2e Green Deal af te sluiten voor andere gemeenten in Midden Brabant. Daarvoor hebben zich inmiddels 18 bedrijven aangemeld. In totaal kunnen zich 40 bedrijven aanmelden. Bij alle gescande bedrijven is besparing te realiseren van 10% - 35%, die binnen 5 jaar terug te verdienen is!

MOED is bereid haar opgedane kennis en ervaring in te brengen in de Green Deal Brabant. Zij zou geholpen zijn als de Green Deal Brabant het financieel mogelijk maakt om meer (boven de huidige maximaal 40) bedrijven in Midden Brabant bij de aanpak te betrekken.

Zie ook Algemeen Bedrijfsterreinen