Login

Over Smart Energy Regions

Smart Energy is het label waaronder een cluster van bedrijven, kennisinstellingen en overheden de krachten bundelen om concepten van moderne regionale energiehuishoudingen te ontwikkelen en te implementeren.

Met name in stedelijke gebieden die wereldwijd groeien is behoefte aan integratie van voorkomen, productie, distributie, opslag en efficiënt gebruiken van energie waarbij hightech innovaties slim kunnen worden toegepast. Dit levert per regio zowel business kansen als bijdragen aan klimaatdoelstellingen.

Een integrale aanpak
De aanpak die Smart Energy Regions voorstaat verenigt smart energy business proposities in een overall propositie die in een internationale markt inzetbaar is. Een combinatie van Smart Energy applicaties in velerlei business segmenten zoals mobiliteit, homes & offices, electriciteitsnetten en verlichting maken de Smart Energy Regions aanpak geschikt voor de geïntegreerde inrichting van stedelijke gebieden.

Internationaal speelveld
De integrale aanpak ‘op maat’ voor energiegebruik in stedelijke gebieden maakt Smart Energy Regions bij uitstek open voor een internationale invulling free slots. Binnen Europa krijgt dit invulling door onze samenwerking in het European Knowledge & Innovation Center ‘InnoEnergy’. Hiermee schaalt het genoemde cluster van bedrijven link, kennisinstellingen en overheden internationaal op: een essentieel onderdeel voor de aanpak van de energieproblematiek. Het cluster is daarmee naar huidige Nederlandse termen te vergelijken met een ‘Internationaal Topconsortium voor Kennis en Innovatie’.

Smart Energy Regions Brabant
Het lokale gravitatiepunt van het cluster is Smart Energy Regions Brabant. Smart Energy Regions Brabant brengt onderzoek, test & integratie en business development samen. Concreet zichtbaar zijn de in opbouw zijnde test & integratiefaciliteiten op het TU/e Science Park waar de smart energy technologieën van de partners invulling aan geven link farmacia maschile. Technologieën die binnen het label van Smart Energy Regions haar weg zullen vinden naar een internationale implementatie.


Nieuws

Afstudeeropdracht Rick Koppelaar

13 juni 2012 Op weg naar energieneutraliteit voor huishoudens en mobiliteit van de regio Eindhoven