Science Park TU/e is een onderdeel van

Informatie

De doelstelling van deze casus is tweeledig: verduurzaming van het Science Park, en de ontwikkeling van technologieën die elders geïmplementeerd kunnen worden – in woningbouw alsook voor bedrijfsterreinen.  

Concrete ontwikkelingen die in deze aanpak passen zijn in de foto hieronder weergegeven.

Zowel voor woningen als bedrijfsterreinen is het daarnaast van belang om te bezien op welke wijze lokale utility centres een rol kunnen spelen. Ook distributed utility centres dienen te worden bekeken.