Green Deal Brabant is een onderdeel van

Green Deal Brabant

Diverse overheden hebben een klimaatbeleid geformuleerd. Er zijn doelstellingen bepaald voor onder andere energiereductie, CO2 reductie en de overgang van fossiele energiebronnen naar herwinbare energiebronnen. Het realiseren van deze energietransitie grijpt in op veel maatschappelijke activiteiten zoals wonen, werken en mobiliteit. Vanzelfsprekendheden die decennia golden, krijgen te maken met andere wijzen van verkrijgen, distribueren, opslaan en efficiƫnter gebruiken van energie. Deze verandering is een complexe maatschappelijke uitdaging en tegelijkertijd een grote economische kans. Het kan immers op lokaal niveau een enorme stimulans betekenen voor de bedrijvigheid. Door de maatschappelijke noodzaak en impact van de energietransitie is er een gedegen samenwerking nodig tussen kennisinstellingen, bedrijven, burgers en overheden op het snijvlak van mens, maatschappij en techniek.

Meer informatie

Smart Energy Regions - Green Deal Brabant

Nieuws

Geen nieuwsberichten.