Informatie is een onderdeel van

Informatie

In de casus B1 is het daarom verstandig het DIC een prominente plaats te geven - ook in de regio - en daarbij de twee pijlers te benutten:

Energie infrastructuur

Bij het DIC leven al ideeën om op de Jarosietvelden (70ha) zonnepanelen te plaatsen via investeringen van particulieren. Het grote voordeel is dat de opgewekte stroom zonder problemen altijd gebruikt kan worden in de electrolyse afdeling van de zinkfabriek van Nyrstar. Het is een mooie gelegenheid om een dergelijke actie met zonnepanelen gelijk op te schalen naar bijvoorbeeld 1 Gigawatt in Brabant, en daken in Cranendonck, de SRE regio, de rest van Oost – Brabant en zo voort daarvoor te gaan benutten.

Veiligstellen grondstoffen en kennis (cradle to cradle non-ferro metalen).

Het DIC is voor de regio met veel bedrijven die non-ferro metalen gebruiken van strategische betekenis. Overwogen kan worden om op het DIC in samenwerking met de TU/e ruimte te reserveren, bijvoorbeeld 20 ha flexibel, om innovaties (door) te ontwikkelen in ‘open samenwerking’ via het creëren van zogenaamde broedplaatsen voor kleine bedrijfjes. De aanwezigheid van veel kennis van non-ferro gebruikers in de regio werkt daarbij versterkend.

De regio zal via de Belgische Kempen uiteindelijk kunnen worden doorgetrokken tot Drunen, de zogenaamde Metal Valley.

Zie ook Algemeen Bedrijfsterreinen

Nieuws

Geen nieuwsberichten.