Login

Projecten

Green Deal Brabant

Duurzaam Industriepark Cranendonck
Het Duurzaam Industriepark Cranendonck ‘DIC’ is in potentie uniek in Nederland omdat het nog de enige lokatie is voor de productie van non-ferro metalen zoals zink en zilver.

A1 Airey Gestel
Op deze pagina leest u over een Green Deal Brabant casus in de categorie ‘A- groep gebouwen en hun omgeving’. Het betreft een gebied/wijk/buurt in de gemeente Eindhoven met een groep huurwoningen in eigendom van woningcorporatie Woonbedrijf. Een groep instanties maakt hier de deal om een vernieuwend concept van een Energie Service Company (ESCO) (zie definitie hieronder) samen te stellen. Daarbij is de inzet om samen met de bewoners een learning community te worden als het gaat om slimme, groene energievoorziening en hoe hier mee wordt omgegaan.

Science Park TU/e
De doelstelling van deze casus is tweeledig: verduurzaming van het Science Park, en de ontwikkeling van technologieën die elders geïmplementeerd kunnen worden – in woningbouw alsook voor bedrijfsterreinen.

Bedrijvenpark Kraaiven
Green Deal Brabant Casus B1.1 Bedrijvenpark Kraaiven/Tilburg en andere midden-brabantse bedrijventerreinen, als site voor de ontwikkeling van een MKB samenwerkingsmodel