Login

Nieuws

Smart Energy Regions Brabant stimuleert regionale innovatie op energiegebied


Smart Energy Regions Brabant stimuleert regionale innovatie op energiegebied

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) presenteert vandaag tijdens de conferentie Smart Energy Regions het initiatief voor Smart Energy Regions Brabant. Het door de provincie Noord-Brabant gesteunde Smart Energy Regions Brabant moet in 2020 leiden tot 65 nieuwe regionale projecten op energiegebied, die samen meer dan 1.500 nieuwe arbeidsplaatsen en circa 150 miljoen euro omzet opleveren. Tegelijk met Smart Energy Regions Brabant heeft de TU/e in samenwerking met regionale partners het initiatief genomen tot het cluster Smart Energy Regions, een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen op energiegebied in Brainport Zuid-Oost-Nederland. Smart Energy Regions Brabant en het cluster Smart Energy Regions zetten deze regio sterk op de internationale kaart op energiegebied.

De TU/e ziet beide initiatieven als een verdere aanvulling op haar deelname aan het internationale topconsortium KIC InnoEnergy. De TU/e verwierf met regionale partners in 2010 deelname aan de KIC InnoEnergy op grond van de sterktes in onderzoek, onderwijs en ondernemen in Europese competitie vanuit het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Een belangrijke focus van de TU/e ligt op het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Het doel is om rond 2030 energieneutrale huizen, wijken, steden te realiseren, die met schone energiebronnen de eigen energie opwekken. Smart Energy Regions Brabant en het cluster Smart Energy Regions delen die focus.

Ondernemen
Met Smart Energy Regions Brabant zet de TU/e het energievraagstuk van de gebouwde omgeving om in marktkansen. In de periode van 2012 tot 2017 kunnen 40 MKB en 25 grote bedrijven uit de regio een beroep doen op een innovatie-impuls. Ondernemers kunnen hun kennisvragen vertalen naar een concreet ontwerp of product. Ze dragen hiervoor € 30.000 bij, dat gematcht wordt vanuit Smart Energy Regions Brabant. Ze krijgen bij de vertaling van hun kennisvraag naar een product of ontwerp hulp van onderzoekers van kennisinstellingen en andere bedrijven die actief zijn op energiegebied. De provincie Noord-Brabant investeert € 6 miljoen in Smart Energy Regions Brabant. Daarnaast investeren het bedrijfsleven en de TU/e € 4,3 miljoen. Door de koppeling met het KIC-InnoEnergy zullen de investeringen nog worden verveelvoudigd. Daarmee krijgt de duurzame energiesector in deze regio een enorme boost.

Onderzoek met impact
Naast de innovatie-impuls voorziet Smart Energy Regions Brabant in een substantiële investering in het onderzoek naar energie in de gebouwde omgeving en onderzoeksfaciliteiten. Het onderzoek vindt plaats bij de TU/e en is gericht op energie-efficiënte gebouwen, energieopslag en bio-energie. De onderzoeken moeten het bewijs leveren voor een technisch principe, de eerste stap naar het vermarkten van kennis. Dit onderzoek past naadloos binnen de keuze van de TU/e om met haar onderzoek meer maatschappelijke impact te hebben op de gebieden energie, gezondheidstechniek en slimme mobiliteit.

Permanent netwerk
Smart Energy Regions Brabant landt in een ecosysteem van toonaangevende bedrijven en kennisinstellingen. De conferentie Smart Energy Regions brengt deze bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit de regio voor de eerste keer bij elkaar rond dit thema. De conferentie is de eerste stap in de oprichting van een permanent netwerk in de regio op energiegebied. Smart Energy Regions is de kapstok voor vier thema's die binnen afzienbare termijn de stap maken van onderzoek naar de markt. Het gaat om 'smart grids', 'smart homes & officies', 'smart city lighting' en 'smart mobility'. Smart Energy Regions Brabant zal een belangrijke rol spelen in het verzilveren van kansen.

Bron: Technische Universiteit Eindhoven, 30-11-2011

  • First
  • <<
  • 1
  • 2
  • 3