Side effects of Cialis generally works should only 4 to a chemical only work only in May 2018 84 include headache and does food does food have BPH. 1-viagra.com/viagra-vs-cialis-what-is-better/
Login

Nieuws

Financieringsregeling voor zonneceltechnologie


Financieringsregeling voor zonneceltechnologie

Provincie Brabant lanceert garantstellings-/financieringsregeling voor zonneceltechnologie van 5,4 miljoen euro.

Vanuit de provincie Noord-Brabant is er de komende jaren maximaal 5,4 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die innoveren in zonneceltechnologie. Deze financiering vanuit de provincie is onderdeel van een Green Deal. Bedrijven die bezig zijn met innovaties in zonneceltechnologie kunnen in aanmerking komen voor financiering/garantstelling vanuit de provincie.

Klik hier voor volledig artikel uit Solar Magazine.

TKI Switch2Smartgrids tender 2013


TKI Switch2Smartgrids tender 2013

Vrijdag 5 juli hebben in een door Smart Energy Regions Brabant georganiseerde bijeenkomst namens het TKI bestuur Switch2SmartGrids, Marcel den Haan (FME-CWM), Wil Kling (TU/e) en John Post (Platform Open Data Nederland ECP & Green IT Amsterdam) de laatste stand van zaken uitgelegd van het innovatiecontract 2012 en het addendum 2013, en de uitgeschreven tender 2013.

De Switch2Smartgrids tender, die 12 september 2013 sluit, heeft een subsidie-omvang van 5,35 miljoen euro en bevat 4 programmalijnen:

 • Diensten en producten
 • Virtuele infrastructuur
 • Fysieke infrastructuur
 • Institutionele en sociale innovatie

In verband met de complexiteit en de grote betrouwbaarheidseisen van het veld heeft het TKI bestuur vooral mogelijke richtingen aangegeven en welke standaard elementen volgen uit de mogelijke scenario’s, welke uitdagingen daarbij spelen, welke oplossingen al zijn aangedragen en waar de elkaar versterkende elementen te vinden zijn voor nader onderzoek.

 • Er spelen vooral relaties tussen de volgende thema’s van de topsector Energie: energiebesparing gebouwde omgeving, smart grids, zonne-energie en het thema- en TKI-doorsnijdend sociaal innovatieprogramma “Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij (STEM)”.
 • In een levendige discussie wisselden vragen en toelichtingen elkaar af, waarna de TKO vertegenwoordigers hebben aangegeven beschikbaar te blijven voor nadere toelichtingen.
 • Het programma kreeg de nodige scherpte en diepgang met de pitches van enthousiaste ondernemers in een een 6-tal pitches met voorstellen van nieuwe bedrijvigheid en het zoeken naar aanvullende partners. Na de goed gebruikte netwerklunch was er op verzoek voor de geïnteresseerden gelegenheid kennis te maken met het Power Quality en Smartgrids Lab van de TU/e.

Veel succes met de tender 2013 !

Namens Smart Energy Regions Brabant en de TU/e,
met vriendelijke groeten,

Rick Harwig

De PITCHES gedurende dit event kunt u downloaden via de website Strategic Area Energy van TU/e

Afstudeeropdracht Rick Koppelaar

13 juni 2012 Op weg naar energieneutraliteit voor huishoudens en mobiliteit van de regio Eindhoven


Afstudeeropdracht Rick Koppelaar

13 juni 2012 Op weg naar energieneutraliteit voor huishoudens en mobiliteit van de regio Eindhoven

Op 13 juni 2012 heeft Rik Koppelaar zijn afstudeeropdracht 'Op weg naar energieneutraliteit voor huishoudens en mobiliteit van de regio Eindhoven' gepresenteerd.

De studie geeft een helder inzicht in de oorzaken van het gebruik en de mogelijkheden die verschillende energiebronnen kunnen bieden. Technologische ontwikkelingen worden vertaald naar een toekomstbeeld waarbij transitiebeleid van cruciaal belang is. De studie gebruikt een combinatie van backcasting en forecasting om de visie van een energieneutrale toekomst te vertalen naar vitale elementen voor robuuste transitiepaden.

Onderwerpen:

 • Verkenning van determinanten van energieverbruik en -productie
 • Prognose van de (technologische-) toekomst
 • Technologische impact van een energieneutrale visie
 • De relatie tussen visies, scenario's en de daadwerkelijke transitie
 • Economische en politieke randvoorwaarden
 • Exporteerbaarheid van aanpak naar andere regio's

Rik Koppelaar: afstudeerrapport

Rik Koppelaar: presentatie

Website live!


Website live!

Het is zover..

 • 1
 • 2
 • 3
 • >>
 • Last