Login

Impuls instrument

Energiebesparing en –opwekking in woningen en ge-bouwen loont. De uitdaging ligt in het slim integreren van technologie, zodat een optimale energieopbrengst wordt gerealiseerd. Dat is niet alleen goed voor het klimaat en de energierekening. Ook schept het kansen voor bedrijvigheid. Innovatie is daarbij het sleutelwoord.

Smart Energy Regions is een label waaronder diverse bedrijven, kennisinstellingen en overheden hun krachten bundelen om moderne regionale energiehuishoudingen te ontwikkelen en te implementeren.

Het impulsinstrument richt zich op het stimuleren van innovatie en bedrijvigheid op het gebied van energie in de gebouwde omgeving. Voor bedrijven in de Provincie Noord-Brabant zijn op basis van cofinanciering impulsen van maximaal k€ 30 beschikbaar om innovaties te reali-seren en op de markt te brengen.

Het Impulsinstrument, uitgevoerd door het Eindhoven Energy Institute van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en ondersteund door de initiatiefnemers van het netwerk Smart Energy Regions, stelt in de komende vijf jaar ca. 60 impulsen van elk maximaal k€30 beschikbaar voor bedrijven die innovaties op het gebied van energie in de gebouwde omgeving willen realiseren en op de markt brengen.

Impulsen voor proof-of-concepts

Deze impulsen kunnen worden ingezet in de proof-of-concept of pre-seed fase van een innovatie:

Bedrijven of groepen van bedrijven kunnen vanaf 4 februari 2013 een impuls aanvragen bij het Eindhoven Energy Institute van de TU/e. Een impuls is maximaal 50% van de totale projectkosten. In de projecten waarvoor een impuls kan worden aangevraagd, kunnen meerdere bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden deelnemen. Binnen één project kunnen daardoor door bedrijven meerdere impulsen worden aangevraagd.

Innovatie zonder drempel

De bedrijven die actief zijn in het veld van energie in de gebouwde omgeving zijn vaak MKB-bedrijven. Budgetten voor R&D of ontwikkeling van nieuwe technologie zijn doorgaans zeer beperkt. De impulsen zijn daarom ook specifiek op MKB of MKB-consortia gericht. Hiermee kan toegang worden geboden tot de kennis en expertise aanwezig bij universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituten.
Bedrijven kunnen met een impuls op verschillende manieren samenwerken met kennisinstellingen. Voorbeeld is de inzet van studenten van de ontwerpersopleiding Smart Energy Buildings and Cities, een post-MSc opleiding van de TU/e gericht op energie-innovaties in gebouwen en steden. Andere voorbeelden zijn natuurlijk het inzetten van onderzoekers of andere studenten van universiteit, onderzoeksinstituten of hogescholen.

Meer informatie

Het Impulsinstrument wordt gecoördineerd door het Eindhoven Energy Institute van de Technische Universiteit Eindhoven en wordt ondersteund door de Provincie Noord-Brabant. Wilt u een impuls aanvragen of heeft u ideeën voor projecten, dan kunt contact opnemen met:

Bright Move:
info@brightmove.nl - T  040 – 247 59 52

Geert Verbong - coördinator Eindhoven Energy Institute:
g.verbong@tue.nl  -  T 040 - 247 4367/4463

Brochure impulsinstrument downloaden

Leaflet impulsinstrument downloaden

Aanvraag insturen

Download hier het aanvraagformulier van het impulsinstrument, vul het in, en voeg het bestand toe in onderstaand formulier bij Aanvraag formulier.

In onderstaand formulier kunt u uw aanvraag invoeren. Hierna zal spoedig contact met u worden opgenomen over het vervolg traject.

 
 

 

Binnen 3 werkdagen krijgt u per mail van ons een ontvangstbevestiging.
Indien u deze niet ontvangt, neemt u dan contact op met Bright Move (info@brightmove.nl / T 040-247 5952).