Login

Downloads

Longen van de stad (Eindhoven) - TU/e faculteit Bouwkunde

Brochure Zonnebaron in eigen wijk. Eigen energie vangen en gebruiken bij renovatie van een woonwijk.
Vijf inspirerende ontwerpen van moderne lokale energiehuishoudingen op wijkniveau – publicatie 15 december 2015

Innovatie Estafette 12nov 2013  Min I&M– Visual van moderne lokale energie- en service concept gebaseerd op ontwerpgedacht ‘No peaks allowed’.
Deze visual is vrij te gebruiken mits vermeld: ‘bron: open innovatie in het kader van Smart Energy Regions’ - 12 november 2013

Brochure Bouwen met intelligente decentrale energienetten – publicatie 30 november 2011

Toolbox Smart Grids for local energy – versie 11 januari 2012

Alle figuren uit de brochure Bouwen met intelligente decentrale energienetten (open source)